Meist

Läänemaa Naiste Tugikeskuse naiskonda kuulub 15 inimest, kes on saanud naistevastase vägivalla alase väljaõppe.

Alates veebruarist 2016.a. on ka Hiiumaal inimesed, kes tegelevad naistevastase vägivalla ohvrite aitamisega.

Alatev 2017.a. tehakse tööd vabatahtlikkuse alusel (v.a. laste psühholoogiline nõustamine).

Meie tegevuse põhieesmärgiks on võitlus naistevastase vägivalla erinevate vormidega (füüsiline, seksuaalne, psühholoogiline, majanduslik, vaimne jm vägivald, sh inimkaubandus ja prostitutsioon) läbi ennetustöö ja vägivalla ohvrite abistamise ning üldise soolise võrdõiguslikkuse edendamise kaudu ühiskonnas.

Naistevastase vägivalla all mõistame igasugust soolisel erinevusel põhinevat vägivalda, mille tulemuseks on, või mis võib tõenäoliselt lõppeda füüsilise, seksuaalse või psühholoogilise kahjustuse või kannatuse tekitamine naistele; kaasa arvatud sellise tegevusega ähvardamine, sunniabinõude tarvitamine või vabadustest ilmajätmine avaliku või eraelu sfääris.
Meie esmaseks eesmärgiks on abistada lähisuhte vägivalla all kannatavaid naisi (vajadusel koos lastega) ning aidata neil vägivalla ringist väljuda.

Toimib koostöövõrgustik  erinevatele lähisuhtevägivalla ohvritega tegelevate osapoolte (politsei, ohvriabi, sotsiaal- ja meditsiini- ning kohtutöötajad) vahel.  Võrgustikuliikmetele on toimunud ümarlauad ja  lähisuhtevägivalla teemalised koolitused, mida rahastati Norra toetusprogrammi eeldefineeritud projektist „Developing services for victims of domestic violence, strengthening co-operation between different institutions and raising awareness among victims and the general public“. Koolitajaks oli Eesti Naiste Varjupaikade Liit.

Koostöökokkulepped on sõlmitud Haapsalu Linnavalitsusega ja Lääne – Nigula Vallavalitsusega.  Detsembris 2014.a. sõlmiti  koostöökokkulepe  Läänemaa Omavalitsuste Liiduga.  Koostöökokkulepped on nii Haapsalu kui ka Kärdla politsei jaoskonnaga.

MTÜ Läänemaa Naiste Tugikeskuse tegevusi saab toetada, tehes annetuse või sõlmides internetipangas või pangakontoris annetuseks püsikorralduslepingu. Palun märkige makse selgitusse, kas tohime Teie nime tänutäheks siin lehel avaldada või soovite jääda anonüümseks abistajaks.
LÄÄNEMAA NAISTE TUGIKESKUS
Swedbank  EE512200221059798469