Meist

Läänemaa Naiste Tugikeskuse naiskonda kuulub 15 inimest, kes on saanud naistevastase vägivalla alase väljaõppe.  Tegutseme oktoobrist 2013.a.  Alates veebruarist 2016.a. on ka Hiiumaal inimesed, kes tegelevad naistevastase vägivalla ohvrite aitamisega.

Kuni aastani 2014 toetas meie tegevust Sotsiaalministeerium läbi Hasartmängumaksu Nõukogu. Aastatel 2014-2016 saime oma tegevuseks toetust Sotsiaalministeeriumi poolt riigieelarve eraldiste ja Norra toetusprogrammi kaudu.

2017. aastal ja 2018. aasta kuni augusti kuuni jätkasime tegevust täielikult vabatahtliku töö ja annetuste abil.

Alates 1. augustist  2018 toetab meie tegevust Sotsiaalkindlustusamet.

Abistatud klientide arv aastate lõikes:
2014.a. – 54 naist
2015.a. – 76 naist
2016.a. – 103 naist
2017.a. – 81 naist (vabatahtlike töötajatega tegutsedes)
2018.a.  8 kuud – 52 naist (vabatahtlikega  tegutsedes),   august – detsember – 33 naist.       2019.a. – 69 naist

2020.a. – 72 naist

2021.a. – 75 naist

2022.a. – 68 naist

2023.a. – 62 naist

Meie tegevuse põhieesmärgiks on võitlus naistevastase vägivalla erinevate vormidega (füüsiline, seksuaalne, psühholoogiline, majanduslik, vaimne jm vägivald, sh inimkaubandus ja prostitutsioon) läbi ennetustöö ja vägivalla ohvrite abistamise ning üldise soolise võrdõiguslikkuse edendamise kaudu ühiskonnas.

Naistevastase vägivalla all mõistame igasugust soolisel erinevusel põhinevat vägivalda, mille tulemuseks on, või mis võib tõenäoliselt lõppeda füüsilise, seksuaalse või psühholoogilise kahjustuse või kannatuse tekitamine naistele; kaasa arvatud sellise tegevusega ähvardamine, sunniabinõude tarvitamine või vabadustest ilmajätmine avaliku või eraelu sfääris.
Meie esmaseks eesmärgiks on abistada lähisuhte vägivalla all kannatavaid naisi (vajadusel koos lastega) ning aidata neil vägivalla ringist väljuda.

Toimib koostöövõrgustik  erinevatele lähisuhtevägivalla ohvritega tegelevate osapoolte(politsei, ohvriabi, sotsiaal- ja meditsiini- ning kohtutöötajad) vahel.

Koostöökokkulepped on sõlmitud Haapsalu Linnavalitsusega ja Lääne – Nigula Vallavalitsusega. Koostöökokkulepped on nii Haapsalu kui ka Kärdla politsei jaoskonnaga.

MTÜ Läänemaa Naiste Tugikeskuse tegevusi saab toetada, tehes annetuse või sõlmides internetipangas või pangakontoris annetuseks püsikorralduslepingu. Palun märkige makse selgitusse, kas tohime Teie nime tänutäheks siin lehel avaldada või soovite jääda anonüümseks abistajaks.
LÄÄNEMAA NAISTE TUGIKESKUS
Swedbank  EE512200221059798469