Meie koostööpartnerid ja toetajad

Naiste Tugikeskus oli Eesti Naiste Varjupaikade Liidu (http://naisteliin.ee/)  koostööpartner projektis ”Developing services for victims of domestic violence, strengthening co-operation between different institutions and raising awareness among victims and the general public ” (http://naisteliin.ee/index.php?id=62 ), mida viidi ellu Norra finantsmehhanismi 2009-2014 programmi „Kodune ja sooline vägivald“ toetusel. Tänu projektile oli meie klientidele aastatel 2013-2015 tagatud kuus kokku vähemalt 13 tundi tasuta psühholoogilist nõustamist/ psühhoteraapiat ja 12 tundi juriidilist nõustamist. Projekti toetusel valmis meie koduleht. Meie töötajad said projekti raames regulaarset supervisiooni ja neil oli võimalik osaleda vähemalt kaks korda aastas toimuvatel koolitustel ja muudel projekti üritustel.