Teenused kuni 2017

Naiste tugikeskuse teenus on spetsialiseeritud kompleksteenus, mis hõlmab naistevastase vägivalla ohvriks langenud naiste informeerimist ohvrite õigustest ja abi saamise võimalustest, ohvrite ja nende laste emotsionaalset toetamist, nende turvalisuse tagamist, ohvrite jõustamist vägivallaringist väljumiseks ning igakülgset rehabilitatsiooni.

Teenuste osutamine ei sõltu naise elukohast.
Teenus jaguneb kaheks peamiseks suunaks: nõustamisteenused ja turvakoduteenus.

Naine võib pöörduda tugikeskuse poole otse. Abivajaja võivad teenuseid saama suunata ka kohalik omavalitsus, politsei, ohvriabi, meditsiiniasutused jt ohvritega kokku puutuvad organisatsioonid. Nõustamise aeg lepitakse eelnevalt kokku telefoni teel.
Turvakodusse saabumine lepitakse eelnevalt kokku kas telefoni teel või nõustamise käigus. Turvakodusse võib kliendi tuua ka kolmas isik (nt politsei, kohaliku omavalitsuse ametnik, naaber, sõber), kuid kõigil neil juhtudel on vajalik eelnev kokkulepe.

Meie nõustamise ruumid:

10744927_10152812736899347_825800757_n 10799672_10152812736884347_857838021_n 974426_10152812736879347_189382184_n