Riiklik teenus

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ohvriabi-huvitis/naiste-tugikeskused

Naiste tugikeskuste kontaktandmed

 Maakond Teenuseosutaja  Klienditelefon  e-posti aadress
Harjumaa MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu ja MTÜ Eluliin 5396 9834, 526 4697 tallinn@naisteabi.eevarjupaik@eluliin.ee
Tartumaa MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus 5594 9496 info@naistetugi.ee
Saaremaa MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskus 5309 8919 saaremaanaistetugikeskus@gmail.com
Pärnumaa MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskus 5398 1620, 5365 0260 naistevarjupaik@gmail.com
Viljandimaa MTÜ Viljandimaa Naiste Tugikeskus 58050535 viljandinaistetugi@gmail.com
Lääne-Virumaa OÜ Keerub 5615 5924, 5684 6601 info@keerub.eu
Võrumaa MTÜ Võrumaa Naiste Tugikeskus 528 3615 vorunaistetugi@gmail.com
Läänemaa koos Hiiumaaga MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu ja MTÜ Eluliin 526 4697, 551 5491 tallinn@naisteabi.eevarjupaik@eluliin.ee
Ida-Virumaa MTÜ Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik 5333 2627 naistetugikeskus@gmail.com
Raplamaa MTÜ Eluliin 551 5491 varjupaik@eluliin.ee
Järvamaa MTÜ Eluliin 551 5491 varjupaik@eluliin.ee
Jõgevamaa Jõgevamaa Naiste Tugikeskus MTÜ 5860 0170 jogevamaanaistetugikeskus@gmail.com
Põlvamaa MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus 5884 9494 polva@naistetugi.ee
Valgamaa Valgamaa Naiste Tugikeskus MTÜ 5303 2544 valgamaanaistetugikeskus@gmail.com