TUGITELEFON 1492

1492  tööd korraldab Eesti Naiste Varjupaikade Liit.
1492  on üleriigiline 24h lühinumber füüsilist, vaimset, majanduslikku ja/või seksuaalset vägivalda kogenud naistele, kes:

 • tunnevad, et tahavad oma probleemist rääkida
 • soovivad leida olukorrast väljapääsu
 • vajavad tuge oma murele lahenduste otsimisel
 • otsivad kaitset vägivalla eest, kuid ei tea kuhu ja kelle poole pöörduda
 • tahavad analüüsida võimalikke variante oma vägivaldse lähisuhte lõpetamiseks
 • on valikute ees, kuidas korraldada enda ja oma laste elu pärast lahutust
 • on langenud vägistamise ohvriks

Naiste tugitelefoni töötajad:

 • pakuvad emotsionaalset tuge
 • jagavad informatsiooni abi saamise võimaluste kohta üle Eest
 • annavad vägivallaohvritele asjaajamisjuhiseid suhtlemisel riigi, kohaliku omavalitsuse ning teiste vajalikke teenuseid osutavate asutustega
 • annavad nõu asjassepuutuva seadusandluse kohta

Helistamine kõikidest võrkudest tasuta. Tugitelefoni toetas Norra finantsmehhanismi soopõhise vägivalla programm 2013 – märts 2016. Alates märtsist 2016 – 2018 lõpuni toetas tugitelefoni tööd Sotsiaalministeerium. 2019.aastast alates rahastab 1492 tööd Eesti Naiste Varjupaikade Liit (nõustajad on vabatahtlikus tugikeskuste töötajad).